Ekonomisk förvaltare, nya kontaktuppgifter

För kontakt ang ekonomi (månadsavgifter, autogiro, pantförskrivning mm) gäller nya kontaktuppgifter from 18/11.

Frågor kan ställas till förvaltare Lena Bengtsson, på telefon 031-709 10 15, alt mail lena.bengtsson@primar.se.