Fastighetsexpeditionen

Fastighetsexpeditionen där man kan hämta ut förbeställda nyckelbrickor eller besöka fastighetsskötaren för ev. övriga ärenden.

Öppen tider: Tordagar 9.00-9.30

  • Källsprångsgatan 1