Andrahandsuthyrning

För att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand krävs det att styrelsen ska godkänna det innan uthyrningen får ske. Nedan kan man se hur processen ser ut.

Inför andrahandsuthyrning

  1. Fyll i ansökningsblanketten Ansökan om andrahandsuthyrning.
  2. Blanketten lämnas till fastighetsexpeditionen på Källsprångsgatan 1.
  3. Styrelsen granskar ansökan och beslutar om den godkänns eller ej.

Vid återinflytt när när uthyrningsperioden är slut

  1. Fyll i blanketten Meddelande om återinflyttning
  2. Blanketten lämnas till fastighetsexpeditionen på Källsprångsgatan 1.
  3. Skyltar på dörr mm återställs.

Observera

Eventuellt parkeringsavtal upphör vid andrahandsuthyrning se mer här.