Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrnings

  1. Fyll i ansökningsblanketten Ansökan om andrahandsuthyrning.
  2. Blanketten lämnas till fastighetsexpeditionen på Källsprångsgatan 1.
  3. Styrelsen granskar ansökan och beslutar om den godkänns eller ej.

Vid återinflytt när när uthyrningsperioden är slut

  1. Fyll i blanketten Meddelande om återinflyttning
  2. Blanketten lämnas till fastighetsexpeditionen på Källsprångsgatan 1.
  3. Skyltar på dörr mm återställs.