Info om byggnationer & sprängningar

Sprängningar pågår, för både byggnationen på Medicinarberget (mer info här) och för Västlänkens servicetunnel deletapp Haga (i nuläget under Annedal).

Angående Västlänkens servicetunnel: Helgfria vardagar kl 7-22 har Trafikverkets entreprenör tillåtelse att spränga. Det märks då och då i närområdet, nu och en tid framöver, som långdragna knarrande vibrationer. Se mer info på www.trafikverket.se.