Lås och nycklar

En nyckel ska jämföras med en värdehandling och ska därmed också behandlas som sådan.

Eventuell beställning av extra nycklar görs på fastighetsexpeditionen mot en avgift.

Borttappade nycklar

Vid försumlighet kan du bli ersättningsskyldig för eventuellt låsbyte då detta kan påverka stora delar av låssystemet

Anmäl genast om du har tappat en nyckelbricka, så den får avprogrammeras.