Lås och nycklar

En nyckel eller tagg ska jämföras med en värdehandling och ska därmed också behandlas som sådan.

Extra nycklar eller taggar

Eventuell beställning av extra nycklar eller taggar görs på fastighetsexpeditionen mot en avgift.

Borttappade nycklar eller taggar

Vid försumlighet kan du bli ersättningsskyldig för eventuellt låsbyte då detta kan påverka stora delar av låssystemet

Anmäl genast om du har tappat en nyckelbricka, så den kan avprogrammeras.