Kontakt

Styrelsen

Du kan nå styrelsen via mail på adressen info@gbghus11.se
E-mail går till vår expedition och läses av styrelsen någon gång i veckan. Mailen är således inte avsedd för akuta ärenden. Mailadressen är heller inte avsedd för felanmälningar eller frågor beträffande avgiften.

Förvaltningen

När det gäller frågor beträffande avgiften, se under Förvaltning.