Kontakt

Du kan nå styrelsen via mail på adressen info@gbghus11.se
E-mail går till vår expedition och läses av styrelsen någon gång i veckan. Mailen är således inte avsedd för akuta ärenden. Mailadressen är heller inte avsedd för felanmälningar eller frågor beträffande avgiften. Vid felanmälan ska du vända dig till vår fastighetsskötare. När det gäller frågor beträffande avgiften, se fliken Förvaltare.