Kontakt

Styrelsen

Du kan nå styrelsen via mail på adressen info@gbghus11.se
E-mail går till vår expedition och läses av styrelsen någon gång i veckan. Mailen är således inte avsedd för akuta ärenden. Mailadressen är heller inte avsedd för felanmälningar eller frågor beträffande avgiften.

Vid frågor runt lägenhet ange gärna ditt lägenhetsnummer.(Föreningens interna nummer)

 

Förvaltningen

När det gäller frågor beträffande avgiften, se under Förvaltning.

Felanmälningar

För felanmälningar se här.