Felanmälan

Alla icke akuta felanmälningar ska går till Primär via

  • Mail
  • Telefon mellan 8:00 och 16:00 (övrig tid vidarebefordras samtalet till Securitas).
  • besök till expeditionen är öppen.
Primär

felanmalan@primar.se

010-708 12 01

Ange gärna kontaktuppgifter och lägenhetsnummer vid kontakt

Observera

Felanmälningar till Securitas som medför att de rycker ut och i efterhand bedöms till att inte varit akut står medlemmen för kostnaden.

Felanmäl Kontakt information
Kabel-TV (Com Hem) 0771-55 00 00
Hiss 031-776 57 01
Securitas 010-470 10 00 Akut skada utanför kontorstid och fara för liv och stora materiella skador (Securitas)

För större avbrott som kan påverka våra fastigheter men som ligger utanför föreningens kontroll kan man se driftstörningar hos:

Göteborgs energi (El och Fjärrvärme)

Kretslopp och vatten (Vatten)