Felanmälan

Felanmäl Kontakt information
Kabel-TV (Com Hem) 0771-55 00 00
Hiss 031-776 57 01
Övrigt (Primär) felanmalan@primar.se 010-708 12 01 Ange gärna kontaktuppgifter och lägenhetsnummer vid kontakt
Securitas 010-470 10 00 Akut skada utanför kontorstid och fara för liv och stora materiella skador (Securitas)

Alla icke akuta felanmälningar ska går till Primär via

  • Mail
  • Telefon mellan 8:00 och 16:00 (övrig tid vidarebefordras samtalet till Securitas).
  • besök till expeditionen är öppen.

Observera

Felanmälningar till Securitas som medför att de rycker ut och i efterhand bedöms till att inte varit akut står medlemmen för kostnaden.