Hobbyrum

  • Lövskogsgatan 2
  • Lövskogsgatan 4

Enbart avsedda för medlemmar och deras hushåll, d.v.s inte för andrahandshyresgäster.

Avsedd för träslöjd, målning av möbler och liknande.

Den som använder hobbylokalen ska se till att det är snyggt efter användning.

För nycklar/taggar till rummen se här