Hobbyrum

  • Lövskogsgatan 2
  • Lövskogsgatan 4

Enbart avsedda för medlemmar och deras hushåll, d.v.s inte för andrahandshyresgäster.

Avsedd för träslöjd, målning av möbler och liknande.

Den som använder hobbylokalen ska se till att det är snyggt efter användning.

Nyckel erhålls hos fastighetsskötaren mot en deposition av 100 kr. Nyckeln återlämnas vid flytt från området.