Frågor/svar angående gemensamt bredband i föreningen

FrågorSvar
Hur påverkas möjligheter till support? Support är viktigt och de leverantörer som har varit aktuella har av allt att döma god support och kundnöjdhet. Medlemmar kommer att kunna kontakta leverantörens support på liknande sätt som man gör idag vid behov av support.
Kan jag fortfarande teckna avtal med en annan leverantör om jag vill? Inte för bredband via fiber. Däremot kommer medlemmar fortfarande kunna köpa bredband via ”tre-hål-i-väggen” via Tele2 (tidigare ComHem). Det beror på att det är olika tekniska sätt att leverera bredbandet till lägenheten. 
Får alla samma kapacitet?Ja, 1000/1000 Mbit.
Hur blir det om jag har ett bundet avtal med en leverantör idag? Bundna avtal för bredband via fiber kommer att avslutas då övriga leverantörer inte längre har möjlighet att leverera sina tjänster.  OBS! Tele2 (tidigare ComHem) kan leverera bredband via annan anslutning (det som ibland kallas ”tre-hål-i-väggen”). Det alternativet kommer fortsatt att vara tillgängligt och därför kommer de med bundna avtal till tele2 (tidigare ComHem) inte att kunna avbryta sina bundna avtal.  
Kommer alla ha samma typ av router? Kan jag välja att ha en kraftfullare router om jag vill? En router per lägenhet ingår. Du som medlem kan dock välja att använda en annan router om du av någon anledning vill det. 
På vilket sätt påverkas föreningens ekonomi av gemensamt bredband Föreningen kommer att faktureras för det gemensamma bredbandet. Ingen väsentlig investeringskostnad för att komma igång. 
Vilka leverantörer har kontaktats? Offerter har tagits in från de största och mest populära leverantörerna. 
Inkluderas även telefoni? IP-telefoni ingår, medlem betalar för samtal. Ingen fast kostnad. (Svar korrigerat 24 mars till följd av uppdaterad information)
Inkluderas även TV? Inte i det avtal som idag är aktuellt. Det finns en möjlighet för det om föreningen skulle vara intresserad av det längre fram. 
Hur kommer det påverka min egen ekonomi som medlem i föreningen? Föreningens medlemmar kommer inte att behöva ha individuella avtal med bredbandsleverantörer. Det innebär att du som medlem inte kommer att få någon faktura för bredband. 
Fakturan för det gemensamma bredbandet skickas istället till föreningen. Medlemmarna i föreningen kommer via månadsavgifterna att maximalt betala vad det kostar föreningen att köpa bredbandet, vilket är väsentligt lägre än vad man kan få för pris som individuell kund. Vad månadsavgiften ska vara bestäms varje år av styrelsen i samråd med förvaltare och beror på föreningens övergripande ekonomiska situation. 
Hur påverkas säkerheten? Det förväntas vara god säkerhet och möjligtvis bättre än i dagsläget till följd av uppdaterad hårdvara som kan förväntas vara bättre än vad vissa medlemmar har hemma idag. Ingenting talar för att säkerheten på något sätt skulle bli sämre, snarare tvärtom. 
Går det att som enskild medlem välja bort bredbandsanslutningen och därmed slippa bära kostnaden? Nej, de tekniska lösningar som erbjuds ger inte möjlighet till detta.  
Kan jag som medlem rösta utan att närvara på den extra stämman? Ja, via fullmakt. På sidan 13 i föreningens stadgar står det vem som kan ges fullmakt: Annan medlem, make/registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.