Föreningslokalen

  • Källsprångsgatan 3

Lokalen är avsedd för:

  • Styrelsens arbete
  • Medlemsaktiviteter

Lokalen är inte avsedd för

  • Kalas/fest. (Till detta ändamål finns fritidslokalen.)
  • Motionsaktiviteter.

Lokalen kan disponeras mellan  8.00-22.00

All städning sköts av den som lånar lokalen.

Om du vill starta en aktivitet med andra medlemmar kan du skicka ett mail till info@gbghus11.se