Fritidslokal

  • Lövskogsgatan 2

Avsedd för kalas/fester, möten och liknande aktiviteter. Lokalen kan disponeras mellan 8.00 – 22.00.

Föreningen städar golvet 1 gång/månad. I övrigt ska användaren städa, diska och slänga sopor efter användning av lokalen. Om golvet har blivit mycket nedsmutsat ska även det städas.

För medlemmar är hyreskostnaden/dag 100 kr.

Bokning sker hos fastighetsskötaren.

Nyckeln återlämnas efter användning av lokalen.