Bastu

I bastu utrymmena finns förutom själva bastun även duschrum, omklädningsrum och toalett med städutrustning.

  • Lövskogsgatan 4
  • Lövskogsgatan 15

Enbart avsedd för medlemmar och deras hushåll, d.v.s inte för andrahandshyresgäster.

Bokningslistor finns på dörrarna till bastu.

Den som använder bastun se till att lämna bastun i samma skick som ni förväntar er att finna den i.

För nycklar/taggar till rummen se här

Bastustädning

  • Föreningen städar golvet 1 gång/ vecka.

Efter varje användning

  • Spola trallar och golv i bastu och duschrum med vattenslang, därefter skrapa undan vattnet på golven.
  • Torka golvet torrt med skurtrasa i omklädningsrum och övriga utrymmen.