Avfallshantering

Hushållssopor och tidningar

Hushållssopor och tidningar slängs i soprum på:

  • Lövskogsgatan 4
  • Lövskogsgatan 8
  • Lövskogsgatan 13
  • Källsprångsgatan 1, 2, 3 och 5

Källsortering

  • Lövskogsgatan 8
  • Viss källsortering finns även på Lövskogsgatan 15

Farligt avfall

  • Lövskogsgatan 8

Container

Container för brännbara grovsopor placeras ut i samband med städdag. Allt får inte slängas i containern: vitvaror och annan elektronik måste lämnas på en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral finns på Anna odhners gata i Högsbo.