Avfallshantering

Nedan finns de olika avfallsrum som finns i föreningen och vad man kan lämna i respektive.

  • Lövskogsgatan 4
  • Lövskogsgatan 8
  • Lövskogsgatan 13
  • Lövskogsgatan 15
  • Källsprångsgatan 1
  • Källsprångsgatan 2
  • Källsprångsgatan 3
  • Källsprångsgatan 5

Vad kan du sortera var?

Observera att det är viktigt att sortera avfallet rätt då felsorterat avfall kostar föreningen mer än rätt sorterat avfall.

Avfallstyp

Batteri

Elektronik
(mindre saker)

Färgburkar

Glas
(färgat & ofärgat)

Hushållsopor

Lampor

Matavfall

Metall

Plast

Tidningar

Wellpapp

Återvinningscentral

Övrigt avfall lämnas till Göteborgs stads återvinningscentraler varav den närmaste återvinningscentral finns på Anna Odhners gata i Högsbo.

Mer information om återvinningscentralerna kan ses här

Container

Container för brännbara grovsopor placeras ut i samband med städdag.

Allt får inte slängas i containern: vitvaror och annan elektronik måste lämnas på en återvinningscentral.