Avfallshantering

Nedan finns de olika avfallsrum som finns i föreningen och vad man kan lämna i respektive.

Källsortering

  • Lövskogsgatan 8

Viss källsortering

  • Lövskogsgatan 15

Bas avfall

  • Lövskogsgatan 4
  • Lövskogsgatan 13
  • Källsprångsgatan 1
  • Källsprångsgatan 2
  • Källsprångsgatan 3
  • Källsprångsgatan 5

Vad kan du sortera var?

Observera att det är viktigt att sortera avfallet rätt då felsorterat avfall kostar föreningen mer än rätt sorterat avfall.

Avfallstyp

Batteri

x

Elektronik
(mindre saker)

x

Färgburkar

x

Glas
(färgat & ofärgat)

x

Hushållsopor

x

x

x

Lampor

x

Matavfall

x

x

x

Metall

x

Plast

x

x

Tidningar

x

x

x

Wellpapp

x

x

Återvinningscentral

Övrigt avfall lämnas till Göteborgs stads återvinningscentraler varav den närmaste återvinningscentral finns på Anna Odhners gata i Högsbo.

Mer information om återvinningscentralerna kan ses här

Container

Container för brännbara grovsopor placeras ut i samband med städdag.

Allt får inte slängas i containern: vitvaror och annan elektronik måste lämnas på en återvinningscentral.