Gästlägenheter

Föreningen har två gästlägenheter.

  • Lövskogsgatan 6
  • Källsprångsgatan 5

Bokning

Bokning av tvättstuga kan göras:

  • Via tagg/nyckelbricka nr 1 eller 2 på bokningstavlor vid tvättstugorna.
  • Via internet
  • Via Aptus-app (IOS eller Andriod)

För mer info om bokningssystemet se här.

Hyran är 350 kr/ natt (från kl 12.00 på bokad dag till kl 11.59 dagen efter) och faktureras i efterskott.

Observera: Kom ihåg att avboka gästlägenheten om du bokat men inte skall använda den. Detta måste ske innan bokad tid startat. Annan medlem får då också möjlighet att hyra istället. Normal debitering av hyra sker annars för bokad tid, som om gästlägenheten nyttjats.

Information

Enbart avsedda för medlemmar och deras hushåll, d.v.s inte för andrahandshyresgäster. Medlemmen ska också vara bosatt på området.

Lägenheterna får vara bokade max 5 dagar samtidigt, antingen i följd eller vid olika tillfällen.

Lägenheterna är avsedda för vardera max 4 personer.

Husdjur är inte tillåtna.
Ej heller rökning.
Eventuell rökning utanför husen skall ske en bit bort från entréer och andra boendes fönster/balkonger.

Hyrd lägenhet skall lämnas i ordentligt och städat skick. Observera att det är du som medlem som har ansvar för detta. En lista med praktisk information finns i var lägenhet.

Felanmälan ska göras till fastighetsskötare under arbetstid. Om ni vid övrig tid kommer till en lägenhet med stora brister i städningen eller att den på annat sätt inte är beboelig ska kontakt tas med styrelsen. För att inte få betala för lägenheten krävs i sådana fall att ni avbokar inte påbörjade dygn.

Kom ihåg att tillgång till ytterdörr Källsprångsgatan 5 respektive källardörr Lövskogsgatan 6 samt gästlägenheter under bokad tid är möjlig med nyckelbricka nr 1 eller 2.

Observera: Det går inte att låsa upp gästlägenheten efter att bokad tid gått ut, kl 11.59 på avresedagen.

Tänk på det så att ni lämnar gästlägenheten i tid och inte har något ärende åter in i lägenheten när den har låst sig. Vid ev akut problem med att komma in efter att bokad tid gått ut – kontakta någon i styrelsen (kontaktuppgifter finns här)