Renovering av miljörum

Under vecka 6 och 7 kommer miljörummet på Lövskogsgatan 8 renoveras och då inte kunna användas.

I närliggande miljörum finns nedanstående möjlighet att slänga enligt nedan

Lövskogsgatan 4 – matavfall, restavfall, wellpapp, tidningar, papper och plast

Lövskogsgatan 15 – matavfall, restavfall, wellpapp, tidningar, papper, plast och metall.

Då glas ej finns i något av dessa miljörum hoppas vi att ni kan ha överseende med detta och slänga innan den 6 februari alternativt när miljörummet är öppnat igen.