Vanliga frågor

Nedan har vi samlat en del av de vanligare frågorna som kommer in.

Saker att tänka på som lämnas över till köparen av lägenheten
– Inloggning till bokningssytemet.

Markiser är ok och sätta upp om det sätts upp på ett professionellt sätt och är mossgrön för att få ett enhetligt utseende.

Som praxis har styrelsen satt den minsta andel till 10% i en lägenhet.

Namnbyte på dörren sker enligt
Ny medlem – Sker per automatik efter tillträde.
2:a hand – Sker per automatik efter styrelsen godkänt uthyrningen
Övriga – Kontakta fastighetsförvaltaren

De olika sätten som du kan få din månadsavi kan du läsa mer om här.

För att få tillgång till nycklar till bastu, hobbyrum samt låsta stolpar vid infarter framför vissa portar så kontakta fastighetsskötaren på expeditionstid.

Det lägenhetsnummer som används internt i föreningen är det nummer som sitter på utsidan av ytterdörren.

Ska inte förväxlas med det lägenhetsnummer som bland annat skatteverket använder.

Lättaste sättet att få ett lägenhetsutdrag för din lägenhet är att utnyttja vår förvaltares kundportal

Föreningen har inte tecknat något kollektivt bostadsrättstillägg.