Tvättstugor

GENOM ATT DU FÖLJER ANVISNINGARNA SOM FINNS I TVÄTTSTUGAN FUNGERAR VÅRA MASKINER BÄTTRE, HÅLLER LÄNGRE OCH ARBETET GÅR LÄTTARE. OM NÅGOT GÅR SÖNDER ÄR DET VÅR GEMENSAMMA KOSTNAD ATT REPARERA.

 

Tvättstugor finns på:
  • Lövskogsgatan 2
  • Lövskogsgatan 6
  • Lövskogsgatan 13
  • Lövskogsgatan 17
  • Källsprångsgatan 2,
  • Källsprångsgatan 5

Tvättstugeområden

Tvättstugeområde 1 (tvättstuga Lövskogsgatan 13 och Lövskogsgatan 17): Lövskogsg 13-17, Källsprångsgatan 1
Tvättstugeområde 2 (tvättstuga Källsprångsgatan 2 och Källsprångsg 5): Källsprångsgatan 2-5
Tvättstugeområde 3 (tvättstuga Lövskogsg 2 och Lövskogsg 6): Lövskogsgatan 2-8
 
Tvättpassen

Det är tillåtet att tvätta alla dagar utom söndagar och helgdagar.

Kom ihåg att tillgång till respektive ytterdörr (och tvättrum under bokad tid) enbart är möjlig med nyckelbricka nr 1.

Torkrummen och torktumlarna/torkskåpen ska vara tömda senast en timme efter avslutat tvättpass.

Det är tvättstugan som bokas. Om ni inte är i tvättstugan under passet bokas tiden av. Det innebär att det heller inte går att komma in i torkrum efter passets slut.

Tänk på att maskinerna inte är avsedda för grovtvätt (t.ex. mattor).

Städning

Det är vi bostadsrättshavare som tillsammans ansvarar för städningen i tvättstugans alla utrymmen.

Tänk på att alltid lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den nästa gång du tvättar.