Styrelsen

Du kan nå styrelsen via mail: info@gbghus11.se
Mailen läses av styrelsen någon gång i veckan.

Mailadressen är heller inte avsedd för felanmälningar eller frågor t ex beträffande ekonomi (medlemsavgiften mm).
Vid felanmälan se under Felanmälan.

När det gäller övriga frågor om våra fastigheter eller frågor beträffande ekonomi, se under Förvaltning.

Eva Armus
Ordförande

Källsprångsgatan 1

0761 – 60 43 78

Ulf Nilsson
Vice ordförande

Källsprångsgatan 1

031 - 18 44 07

Fredrik Hansson
Sekreterare

Lövskogsgatan 4B

0730 - 44 09 53

Stefan Jacobsson
Ledamot

Källsprångsgatan 2

0706 -17 43 78

Maud Gistedt
Ledamot

Lövskogsgatan 2A

0704 - 71 06 07

Håkan Svensson
Ledamot

Lövskogsgatan 13B

0722 - 12 45 36

Göran Palm
Suppleant 1

Källsprångsgatan 5

0702 - 96 96 20

Fredrik Borgvind
Suppleant 2

Lövskogsgatan 6C

0709 – 61 92 99

Claes Radojewski
Suppleant 3

Källsprångsgatan 1

0738 – 52 55 55

Peter Erdegard
Suppleant 4

Källsprångsgatan 5

0737 - 05 49 16

Styrelsens roll

För att få information om vad styrelsen gör och ansvarar för finns information att läsa hos bostadsrättarna på länkarna nedan.

Styrelsens funktioner

Styrelsens beslutsrätt