Styrelsen

Du kan nå styrelsen via mail: info@gbghus11.se
Mailen läses av styrelsen någon gång i veckan.

Mailadressen är heller inte avsedd för felanmälningar eller frågor t ex beträffande ekonomi (medlemsavgiften mm).
Vid felanmälan se under Felanmälan.

När det gäller övriga frågor om våra fastigheter eller frågor beträffande ekonomi, se under Förvaltning.

Eva Armus
Ordförande

Källsprångsgatan 1

0761 – 60 43 78

Ulf Nilsson
Vice ordförande

Källsprångsgatan 1

031 - 18 44 07

Anton Mattsson
Sekreterare

Källsprångsgatan 2

 

 

Stefan Jacobsson
Ledamot

Källsprångsgatan 2

0706 -17 43 78

Maud Gistedt
Ledamot

Lövskogsgatan 2A

0704 - 71 06 07

Håkan Svensson
Ledamot

Lövskogsgatan 13B

0722 - 12 45 36

Göran Palm
Suppleant

Källsprångsgatan 5

0702 - 96 96 20

Peter Erdegard
Suppleant

Källsprångsgatan 5

0737 - 05 49 16

Aase Newborg
Suppleant

 

 

 

Penny Westberg
Suppleant

 

 

 

Styrelsens roll

För att få information om vad styrelsen gör och ansvarar för finns information att läsa hos bostadsrättarna på länkarna nedan.

Styrelsens funktioner

Styrelsens beslutsrätt