Styrelsen

Du kan nå styrelsen via mail: info@gbghus11.se
Mailen läses av styrelsen någon gång i veckan.

Mailadressen är heller inte avsedd för felanmälningar eller frågor t ex beträffande ekonomi (medlemsavgiften mm).
Vid felanmälan se under Felanmälan.

När det gäller övriga frågor om våra fastigheter eller frågor beträffande ekonomi, se under Förvaltning.

Roll
Namn
Adress
Telefon

Ordförande

Eva Armus

Källsprångsgatan 1

0761 – 60 43 78

Vice ordförande

Ulf Nilsson

Källsprångsgatan 2

031 – 18 44 07

Sekreterare

Otto Hamel

Källsprångsgatan 1

0709-40 41 79

Ledamot

Fredrik Hansson

Lövskogsgatan 4 B

0730 – 44 09 53

Ledamot

Maud Gistedt

Lövskogsgatan 2 A

0704 – 71 06 07

Ledamot

Håkan Svensson

Lövskogsgatan 13 B

0722 – 12 45 36

Suppleant 1

Göran Palm

Källsprångsgatan 5

0702 – 96 96 20

Suppleant 2

Sten Israelsson

Källsprångsgatan 1

0703 – 23 13 23

Suppleant 3

Stefan Jacobsson

Källsprångsgatan 2

0706 – 17 43 78

Suppleant 4

Fredrik Vallbo

Källsprångsgatan 5

0725 – 55 66 94

Styrelsens roll

För att få information om vad styrelsen gör och ansvarar för finns information att läsa hos bostadsrättarna på länkarna nedan.

Styrelsens funktioner

Styrelsens beslutsrätt