Revisorer

Roll
Namn
Adress
Telefon

Auktoriserad revisor

Marie-Louise Strand

KPMG

031 – 61 48 00

Föreningsrevisor

Urban Engberg

Källsprångsgatan 1

0705 – 42 65 01

Föreningsrevisor sup

Sture Persson

Källsprångsgatan 3

031 – 16 78 51