Revisorer

Roll
Namn
Adress
Telefon

Auktoriserad revisor

Anna Christiansson

KPMG

031 – 61 48 00

Föreningsrevisor

Urban Engberg

Källsprångsgatan 1

0705 – 42 65 01

Föreningsrevisor suppleant

Per Harrisson

Lövskogsgatan 15C

0733 – 22 77 74

Revisorns roll

Vad som ingår revisorns roll i en bostadsförening kan man läsa mer om här.