Revisorer

Anna Christiansson
Auktoriserad revisor

KPMG

031 – 61 48 00

Urban Engberg
Föreningsrevisor

Källsprångsgatan 1

0705 – 42 65 01

Per Harrisson
Föreningsrevisor suppleant

Lövskogsgatan 15C

0733 – 22 77 74

Revisorns roll

Vad som ingår revisorns roll i en bostadsförening kan man läsa mer om här.