VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORGSHUS NR 11

 


Brf Göteborgshus 11 ingår 4st sexvåningshus på Källsprångsgatan 1-5 samt 7st trevåningshus på Lövskogsgatan 2-8, 13-17.

I föreningen finns 222 lägenheter. Dessutom finns bl.a. gästlägenhet, hobbylokal och bastu.

Norra Guldheden
Bebyggelsen i Norra Guldheden är huvudsakligen från 1940-talet och består av lamellhus och punkthus grupperade i en kuperad och grön miljö. Norra Guldheden anses vara ett mönsterområde  för 40- och 50-talets bostadsbyggande och har klassats som att vara av riksintresse enligt Naturresurslagen.

Området präglas av sin närhet till grönområden. Det finns allt från fina parkmiljöer till rena naturområden. Vid byggandet av Norra Guldheden togs stor hänsyn till terrängens förutsättningar och bergen lämnades i möjligaste mån orörda.

Det är promenadavstånd till bl.a. Linnégatan, Avenyn, Chalmers och Sahlgrenska. Kollektivtrafiken  till och från Norra Guldheden är utmärkta, med ett flertal spårvagns- och bussförbindelser vid hållplatserna Wavrinskys plats och Medicinaregatan.