Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning framgår av stadgarna.
Nedan finns en sammanställning.

Byggdel
Föreningens ansvar
Boendes ansvar

Ytterdörr

Ytskikt utsida

Låskista, cylinder, beslag, ringklocka

Innerdörr

X

X

Fönster

Utsida fönster

Insida fönster, målning av båge och karm

Fönsterdörr

Spanjolett m. handtag, spaltventil

Bärande vägg

X

Icke bärande vägg

inkl fuktisolerande skikt i våtrum

Ytskikt på golv

inkl fuktisolerande skikt i våtrum

Stomme/bjälklag

X

Innertak

X

Tvättställ, badkar, duschkabin

X

Blandare, dusch, duschslang, kranar, inkl. kranbröst och käglor

X

Packningar

X

Bostadsrättsföreningen byter

Vattenradiatorer och termostater

X

Ansvarar över ytskikt

Vattenledningar

X

Ansvarar över ytskikt

Vattenradiatorer och termostater

X

Ansvarar över ytskikt

Ventilationsdon, till- och frånluft

X

Rensning av avloppsbrunnar, silar och vattenlås

X

Diskmaskin, kyl, frys, spis, micro

X

Köksfläkt

X

Eluttag, strömbrytare, armaturer

X

Elcentral i lägenhet

X

Jordfelsbrytare, säkringar

X

Elledningar

I stomme

Utanpåliggande

Elcentral i lägenhet

X

Balkonger

Stomme, konstruktion och ytbehandling utsida

Yytbehandling insida

Eventuell inglasning av balkonger

Bygglov erfordras

Förråd som tillhör lägenhet

Samma regler som lägenhet

Inredningssnickerier

Skåp, lådor, kryddställ m.m.

Packning som kan bytas av fastighetsskötaren utförs av denne. Bostadsrättsinnehavaren bekostar packning.

Blandare som kan bytas av fastighetsskötaren utförs av denne. Bostadsrättsinnehavaren bekostar blandaren.