Valberedning

Är du intresserad eller vet någon annan som är intresserad av att vara med att förvalta och utveckla föreningen genom att vara med i styrelse, vara föreningsrevisor mm kontakta någon i valberedningen nedan.

Roll
Namn
Adress
Telefon

Sammankallande

Tor Damén

Källsprångsgatan 1

0705 – 31 04 86

Ledamot

Mats Asztély

Källsprångsgatan 3

031 – 16 79 81

Ledamot

Karin Hybbinette

Källsprångsgatan 5

0706 – 19 19 24