Valberedning

Är du intresserad eller vet någon annan som är intresserad av att vara med att förvalta och utveckla föreningen genom att vara med i styrelse, vara föreningsrevisor mm kontakta någon i valberedningen nedan.

Tor Damén
Sammankallande

Källsprångsgatan 1

0705 – 31 04 86

Anton Mattsson
Ledamot

Källsprångsgatan 2

0764-20 42 86

Karin Hybbinette
Ledamot

Källsprångsgatan 5

0706 – 19 19 24

Karin Florentzson
Ledamot

Lövskogsgatan 2D

0761 – 87 61 09

Valberednings roll

För att få mer information om valberednings roll i föreningen kan man läsa mer här.