Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor.

Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende trivsamt.

Renovera lägenheten

Ibland vill vi förnya och komplettera våra lägenheter. När det gäller väsentliga förändringar måste dock styrelsen godkänna dessa.

Störningar

Tänk på att ditt golv är grannens tak och att väggarna i våra fastigheter leder ljud. För allas trivsel är det därför viktigt att man inte stör kringboende. Detta innebär att man efter kl. 22.00 och före 06.00 håller en låg ljudnivå och att man utöver dessa tider ”väsnas” med sunt förnuft.

Det är således inte tillåtet att köra tvättmaskin eller diskmaskin efter 22.00.(Det är inte tillåtet att störa genom exempelvis hög ljudnivå under någon tid på dygnet!).

Observera att detta även gäller ljud från uteplatser, gårdar och från trappuppgångar på grund av besökare till och från lägenheten.

Störande hantverksarbete ska undvikas före 08.00 och efter 21.00. Har du fest någon gång – informera gärna dina grannar i god tid.

Minska kostnader

Kom ihåg att spara på vattnet, speciellt varmvattnet tec genom att inte diska och skölja under rinnande vatten på så sätt kan vi gemensamt i föreningen spara mycket pengar. Kontrollera att även kranarna inte står och droppar.

Vår ventilation är noggrant inställd, det är viktigt att man inte själv ändrar på ventilerna i lägenheten då detta skapar obalans i systemet. Man kan ändra på ventilationen i lägenheten genom att öppna eller stänga spjällen som finns i fönstren.

Våra balkonger

Det är inte tillåtet att sätta upp till exempel antenner, paraboler eller liknande installationer på husfasaden, balkongräcken eller liknande.

Mattor och sängkläder får inte piskas eller skakas på balkongen eller ifrån fönster.

På balkongerna är det inte tillåtet att använda kolgrillar.

Att mata fåglar är trevligt, men det gör vi inte från våra balkonger eller fönster. Det lockar, förutom måsar och duvor, även råttor till våra hus.

Om du vill ha balkonglådor är det viktigt att dessa hängs på balkongens insida för att undvika att de ramlar ner på grannarna. Dessutom så undviker vi att skräpa ner på grannens balkong eller uteplats.

Vår utemiljö

Katter ska hållas under uppsikt och hundar ska vara kopplade så att de inte stör eller förorenar gångvägar eller grönområden. Rastning av hundar på föreningens gångvägar och gräsmattor är inte tillåtet.

Vår gemensamma utemiljö blir trivsammare om vi använder de uppställningsplatser som är avsedda för cyklar och mopeder.

Våra gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för entréer, trapphus, vindar, källare och övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria.

Tänk på att entréer och trapphus är allmänna utrymmen. Ingen har därför rätt att disponera utrymmen utanför egen dörr. Glöm inte att släcka ljuset när du lämnar våra gemensamma utrymmen.

Parkeringsplatser

Enligt hyres/arrendeavtalet för våra parkeringsplatser får inte bilar som enligt bilskrotningsförordningen anses vara skrotbilar stå på våra parkeringsplatser. En skrotbil är en bil i sådant skick att den inte kan köras. Tillsynsmyndighet är fastighetsägaren.

Vår säkerhet och vårt ansvar

Tillsammans ska vi, så gott vi kan, försöka förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att entrédörrar och dörrar till vind och källare är låsta.

Om det uppstår skador på våra hus, våra gemensamma utrymmen eller vår utemiljö, ska detta genast anmälas till styrelsen, förvaltare eller fastighetsskötare. Anmäl omedelbart till förvaltare eller fastighetsskötare om du upptäcker ohyra.

I trapphusen får inte saker förvaras då dessa fungerar som utrymningsvägar vid tex brand och då får det inte finnas några hinder eller annat material som kan börjar brinna i dessa.