Förråd

Inom föreningen finns det möjlighet att hyra extra förråd enligt nedan

Placering

Storlek

Kostnad

Vind

14 kvm

168 kr/mån

Källare

2,7 kvm

65 kr/mån

Vindsförråd

  • Lövskogsgatan 2C
  • Lövskogsgatan 15B

Källarförråd

  • Lövskogsgatan 4A
  • Lövskogsgatan 17C

Ansökan om att få hyra ett extra förråd sker via fastighetsförvaltaren.