Förråd

Inom föreningen finns det ibland möjlighet att hyra extra förråd enligt nedan

Placering

Storlek

Kostnad

Vind

14 kvm

168 kr/mån

Källare

2,7 kvm

65 kr/mån

Ansökan om att få hyra ett extra förråd sker via fastighetsförvaltaren.