Årsredovisning 2017/2018 och protokoll

Nu ligger förra årets Årsredovisning, 2017/2018, uppladdad här på hemsidan, även förra årsmötets protokoll.

I oktober 2019 – datum enl senare besked – är det dags för årets årsstämma.

Hoppas på mångas närvaro på mötet.

//Styrelsen