LEVANDE LJUS, JULKLAPPSPAPPER OCH BRANDFARA

Julhelgen är en tid av ökad brandfara. Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Ha fungerande brandvarnare uppsatta och kontrollera batterierna årligen. Inget julklappspapper eller kartonger ståendes i trapphusen utan detta skall direkt till återvinningskärlen i soprummen.