Hela hemsidan fungerar nu bättre i mobiltelefon/smartphone

Alla sidor är nu nåbara.

Vissa sidor var tidigare inte klickbara i en smartphone.

//Styrelsen