Avgiftsjustering

Från och med 1 Juli kommer avgiften justeras med 3% och bränsletillägget med 12% vilket gör att justering totalt blir ca 4,5%