Lokaler

Bastu:

Lövskogsgatan 4 och Lövskogsgatan 15

Enbart avsedd för medlemmar och deras hushåll, d.v.s inte för andrahandshyresgäster.

Bokningslistor finns på dörrarna till bastu.

Föreningen städar golvet 1 gång/ vecka. För övrigt skall den som använder bastun se till att det är snyggt efter användning.

Nyckel erhålls hos fastighetsskötaren mot en deposition av 100 kr. Nyckeln återlämnas vid flytt från området.

Fritidslokalen:

Lövskogsgatan 2

Avsedd för kalas/fester, möten och liknande aktiviteter. Lokalen kan disponeras mellan 8.00 – 22.00.

Föreningen städar golvet 1 gång/månad. I övrigt ska användaren städa, diska och slänga sopor efter användning av lokalen. Om golvet har blivit mycket nedsmutsat ska även det städas.

För medlemmar är hyreskostnaden/dag 100 kr.

Bokning sker hos fastighetsskötaren.

Nyckeln återlämnas efter användning av lokalen.

Föreningslokalen:

Källsprångsgatan 3

Lokalen är avsedd för:

– styrelsens arbete

– medlemsaktiviteter

Lokalen är inte avsedd för kalas/fest. Till detta ändamål finns fritidslokalen. Den är heller inte avsedd för motionsaktiviteter.

Lokalen kan disponeras mellan  8.00-22.00

All städning sköts av den som lånar lokalen.

Om du vill starta en aktivitet med andra medlemmar kan du skicka ett mail till info@gbghus11.se

Hobbyrum:

Lövskogsgatan 2 och Lövskogsgatan 4

Enbart avsedda för medlemmar och deras hushåll, d.v.s inte för andrahandshyresgäster.

Avsedd för träslöjd, målning av möbler och liknande.

Den som använder hobbylokalen ska se till att det är snyggt efter användning.

Nyckel erhålls hos fastighetsskötaren mot en deposition av 100 kr. Nyckeln återlämnas vid flytt från området.

Pingisrum:

I källaren på Lövskogsgatan 17 finns ett pingisbord att nyttja. Hos vår fastighetsskötare kan medlemmar mot deposition kvittera ut en nyckel-tag till pingisrummet. Rack, bollar och bollkänsla står man för själv.