Kontakt/Styrelsen

Du kan nå styrelsen via mail. 
info@gbghus11.se
Mailen läses av styrelsen någon gång i veckan.
Mailen är således inte avsedd för akuta ärenden.

Mailadressen är heller inte avsedd för felanmälningar eller frågor t ex beträffande ekonomi (medlemsavgiften mm).
Vid felanmälan ska du vända dig till Primär (se under Felanmälan).

När det gäller övriga frågor om våra fastigheter eller frågor beträffande ekonomi, se under Förvaltning.

 

Ordförande Eva Armus Källsprångsgatan 1 0761 – 60 43 78
Vice ordförande Ulf Nilsson Källsprångsgatan 2 031 – 18 44 07
Sekreterare Per Eldénius Källsprångsgatan 3 0704 – 77 50 20
Ledamot Fredrik Hansson Lövskogsgatan 4 B

0730 – 44 09 53

Ledamot Jonas Olsson Lövskogsgatan 17 C 0765 – 45 17 77
Ledamot
Torgeir Alvestad Lövskogsgatan 4 A
0709 – 49 05 42
Suppleant 1
Göran Palm
Källsprångsgatan 5
0702 – 96 96 20
Suppleant 2
Ulf Liljenroth
Källsprångsgatan 3
0702 – 88 36 26
Suppleant 3
Maud Gistedt Lövskogsgatan 2 A 0704 – 71 06 07
Suppleant 4
Sten Israelsson
Källsprångsgatan 1
0703 – 23 13 23