Förvaltare

Teknisk och ekonomisk förvaltning sköts av Primär Fastighetsförvaltning, www.primar.se

Frågor om förvaltning (löpande drift och underhåll) av fastigheterna kan ställas till vår tekniske förvaltare Mattias Rutgersson på telefon 031-743 06 91, alt mail mattias.rutgersson@primar.se

Frågor om ekonomi (t ex medlemsavgift, autogiro och pantsättning) kan ställas till vår ekonomiska förvaltare Lena Bengtsson, på telefon 031-709 10 15, alt mail lena.bengtsson@primar.se