Fastighetsskötare

Skötseln av våra fastigheter utförs av Primär Fastighetsförvaltning. Vår fastighetsskötare Göran Leonardsson är i området fyra dagar i veckan: måndag, tisdag, torsdag, fredag.

Under dessa dagar, kontorstid, kan fastighetsskötaren kan nås på tel. 0707 – 85 87 14.

Fastighetsexpeditionen på Källsprångsgatan 1 är öppen torsdagar mellan 9.00- 9.30, då kan man hämta ut förbeställda nyckelbrickor eller besöka fastighetsskötaren för ev. övriga  ärenden.