BLANKETTER OCH BRA LÄNKAR

Blanketter:

Ansökan om medlemsskap

Ansökan om uthyrning i andra hand

Bra länkar:

Intresseorganisationer

Föreningen är medlemmar i Bostadsrätterna. På deras hemsida finns bra information

bostadsratterna.se

Närområdet

Information och historia hittar du på http://sv.wikipedia.org/wiki/Guldheden

Bilpooler

Bilpool är ett bra alternativ till egen bil. Det finns flera bilpooler i Göteborg och t ex Sunfleet har bilar på Norra Guldheden. Information hittar du på:

sunfleet.com