Betala avgiften via autogiro

Vill du betala avgiften via Autogiro skall du göra följande:

1. Komplettera blanketten ”Autogiroanmälan” med efterfrågade uppgifter och skicka den sedan till:

Primär Fastighetsförvaltning AB
Första Långgatan 3
413 27 Göteborg
 
2. Efter att Primär tagit emot begäran tillser Primär att begäran ansluts till Autogirot. Du får en bekräftelse när allt är ordnat och klart.
3. Senast dagen före förfallodagen skall ett tillräckligt stort belopp finnas på ditt konto
4. Beloppet dras från kontot på förfallodagen. Betalningen kan stoppas genom att kontakta Primär (se kontaktuppgifter under Förvaltning/Förvaltare) senast sju dagar före förfallodagen.
Blanketten ”Autogiroanmälan”: Ladda hem blanketten här
 
Frågor om autogirobeetalning ställs Primär, se kontaktuppgifter här under rubriken ”Förvaltning – Förvaltare”, eller klicka här.